Hoe beschermt u uw bedrijf tegen non-betaling?

MKB bedrijven verliezen jaarlijks vele duizenden Euro’s doordat klanten openstaande facturen niet op tijd of helemaal niet betalen. Non-betaling vormt een groot risico voor ondernemers aangezien er vaak een veelvoud aan omzet gegenereerd moet worden om de afgeschreven facturen te compenseren. 
Non-betaling verstoort de cashflow en de groei van bedrijven in het algemeen. Daarnaast kan een grote afschrijving de continuïteit van een onderneming in gevaar brengen.

BFS neemt het kredietrisico over door middel van een verzekeringsdekking. U weet of een klant kredietwaardig is al vorens u zaken gaat doen met de betreffende partij. Mocht de debiteur onverhoopt niet kunnen betalen dan zorgt BFS voor het incasso traject en in het uiterste geval zal onze verzekeraar de facturen uitbetalen. Dit geeft u als ondernemer de zekerheid dat uw facturen te allen tijde betaald worden en daarnaast komt uw cashflow niet onder druk staan.

Waarom debiteurenrisico afdekken?

Uitgestelde betalingen of onbetaalde facturen hebben invloed op de continuïteit van zowel grote als kleine bedrijven in elke branche. Non-betalingen ontstaan door verschillende oorzaken, waaronder klanten die te laat of helemaal niet betalen. Debiteuren vorderingen zijn gedekt door een kredietverzekering die u aan het BFS factoring product kunt toevoegen. Zo weet u altijd zeker dat uw facturen betaald worden, ook als uw klanten niet in staat zijn om te betalen. 

Kenmerken van verzekeren tegen non-betaling:

 • Wij nemen het kredietrisico volledig over
 • 90% van de bruto factuurwaarde is verzekerd
 • De verzekering geldt voor al uw klanten of een selectie uit uw klantenbestand
 • Wij doen kredietchecks zodat u vooraf weet of een prospect kredietwaardig is
 • Geschikt voor betaalcondities tot 120 dagen
 • Wij verzorgen de gehele debiteurenadministratie, zodat u zich kunt richten op het ondernemen

Voordelen van het verzekeren tegen non-betalingen:

 • Snelheid: limietbeslissingen binnen 24u
 • Geen risico: wij beschermen uw bedrijf tegen non-betaling
 • Omvang: 90% dekking
 • Keuze: u beslist welke klanten u wilt verzekeren
 • Preventie: u kunt uw klanten monitoren en actie ondernemen voordat een oninbare schuld ontstaat
 • Flexibiliteit: wij verzekeren alle uitstaande facturen met terugwerkende kracht tot 60 dagen gerekend vanaf factuurdatum
 • Persoonlijk: wij staan in voor een professionele maar tegelijkertijd persoonlijke relatie met onze klanten en de klanten van onze klanten

Is het verzekeren tegen non-betalingen geschikt voor mijn bedrijf?

De kredietverzekering is zinvol als u:

 • al eerdere ervaringen met onbetaalde facturen heeft gehad
 • het debiteurenrisico wilt minimaliseren
 • uw cashflow wilt beschermen
 • klanten heeft die een groot deel van uw omzet vertegenwoordigen

Contact Icon

Neem contact met ons op 040-8100000

of