Juridische Kennisgeving

1. Aansprakelijkheid voor inhoud

De inhoud van onze websites werd door ons met de grootste zorgvuldigheid opgesteld. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud kunnen wij echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. Het gebruik van de inhoud van onze websites vindt daarom geheel op eigen verantwoording van de gebruiker plaats. 

2. Externe links

Onze websites bevatten koppelingen naar externe websites van derden (externe links). Wij hebben geen invloed op de inhoud van deze externe links, en voor de juistheid van de inhoud is de betreffende aanbieder of exploitant verantwoordelijk. Wij bieden daarom geen enkele waarborg voor de externe links. Wij hebben bij de eerste koppeling met de externe links de vreemde websites gecontroleerd op eventueel bestaande inbreuken op de wet. Op het tijdstip van de koppeling konden wij geen inbreuk op de wet constateren. Een continue controle van de inhoud van de externe links is voor ons zonder concrete aanwijzingen op inbreuken op de wet niet haalbaar. Mochten ons echter inbreuken op de wet ter ore komen, dan zullen wij de betreffende links direct verwijderen. 

3. Auteursrechten

De totale inhoud van onze websites is onderworpen aan het Nederlands auteursrecht. Gebruik zonder toestemming, reproductie of weergave van de inhoud of van delen van de inhoud is verboden. Wij verzoeken u voor toestemming van het gebruik van de inhoud contact met ons op te nemen. 

4. Gegevensbescherming

Het gebruik van onze websites is in de regel mogelijk zonder vermelding van persoonsgerelateerde gegevens. Voor zover op onze websites persoonsgerelateerde gegevens werden gevraagd, geschiedt dit op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw nadrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven. 

Contact Icon

Neem contact met ons op 040-8100000

of