Voor- en nadelen: Factoring

U runt uw bedrijf al een tijdje of misschien bent u net begonnen met een nieuwe zaak. Helaas heeft u een probleem om een stabiele cashflow te creëren, omdat u moet wachten tot uw B2B-facturen worden betaald.

U heeft geweldige klanten – kredietwaardige, vaste betalers, maar uw financiën staan onder druk in de periode tussen het uitreiken van de factuur en het ontvangen van de betaling.

Terwijl u op de betaling wacht, moet u geld vinden om uw eigen leveranciers of personeel te betalen. Dit betekent dat u mogelijk moet kiezen tussen het naar uw spaargeld grijpen, in het rood gaan op uw lopende rekening of het aanvragen van een banklening om de periode te overbruggen tot uw facturen betaald worden. Een rekening-courant open,of een lening of een creditcard gebruiken om het cashflowgat te dichten, betekent dat u meer schulden maakt.

Het is niet ideaal om van factuur tot factuur te werken, dit geeft u niet de ruimte om te investeren in het aantrekken van nieuwe klanten. 

Er zijn een aantal voor- en nadelen. Met factoring van uw facturen kunt u de cashflow van uw bedrijf beter beheren, zonder extra schulden te maken.

Er zijn weliswaar kosten aan verbonden en u moet kredietwaardige klanten hebben om in aanmerking te komen. U krijgt niet het volledige bedrag van uw factuur vooraf, maar u ontvangt het grootste deel van het geld veel sneller dan wanneer u op de betaling van uw klant moet wachten.

Dat is een voordeel dat u helpt uw bedrijf beter te beheren. Vanuit de wetenschap dat u op tijd uw betalingen ontvangt, kunt u bij uw leveranciers om vroeg-betaalkortingen vragen.
Met een regelmatige cashflow kunt u betere marketinginitiatieven nemen, essentiële apparatuur kopen en meer personeel inzetten om aan de vraag te kunnen voldoen. De zekerheid dat u betaald wordt betekent dat u zich op het verder uitbouwen van uw zaak kan concentreren, in plaats van het opvolgen van uw betalingen.

Factoringorganisaties bieden flexibele aanpakken – sommigen volgen uw facturen volledig op door ze zelf uit te sturen en te innen.  Anderen staan u toe om de facturen zelf uit te sturen, maar zij volgen ze nadien verder op. Vraag welke opties er zijn wanneer u voor het eerst een aanvraag doet.

Factoring werkt doordat het u verzekert dat u uw betaling ontvangt, doorgaans binnen de 24 uur na het uitsturen van de factuur. Dat is veel handiger dan 30 tot 90 dagen te moeten wachten, afhankelijk van de met uw klant afgesproken betalingstermijn. 

Zoals bij elke beslissing die u moet nemen, wilt u alle details weten. Hier bekijken we de voor- en nadelen.


Voordelen

 • U krijgt toegang tot uw geld, meestal al binnen 24 uur na de facturatie.
 • U kunt over voordelige betalingsvoorwaarden met uw leveranciers onderhandelen, omdat u weet dat u sneller betalingen ontvangt via uw factoringorganisatie.
 • Door gebruik te maken van de waarde van uw verkoopgrootboek, blijven uw vaste activa onaangetast.
 • Door samen te werken met een factoringorganisatie krijgt u een beter inzicht in de kredietwaardigheid van uw klanten, waardoor u betere betalingsvoorwaarden kunt bieden om nog meer zaken met hen te doen.
 • Factoringorganisaties willen u zo goed mogelijk helpen. Ze analyseren het betalingsgedrag van uw klanten en zorgen ervoor dat u uw geld krijgt voor de geleverde prestaties. Ze kijken naar uw expertise, kredietwaardigheid en de kwaliteit van uw potentiële klanten. Ook wanneer u in het verleden al eens failliet bent gegaan.

 • Het bedrag dat u factort, neemt toe naarmate het aantal facturen stijgt. Het bedrag dat u ter beschikking krijgt is gekoppeld aan het aantal facturen dat u uitstuurt. Dat betekent dat u voldoende financieringsruimte heeft die met uw omzet meegroeit en dat u geen additionele financieringen nodig heeft.
 • Als u bepaalde specifieke noden heeft, seizoensgebonden bijvoorbeeld, kunt u facturen op korte termijn factoren. Bespreek dit wel op voorhand met uw factoringmaatschappij.
 • Uw facturen zijn uw activa – u hoeft geen vastgoed of machines als onderpand aan te bieden.
 • U kunt ervoor kiezen om het debiteurenbeheer uit te besteden of zelf te blijven doen. U behoudt de controle over uw bedrijf en hoe u werkt. U hoeft geen grote onderneming te zijn om factoring te kunnen aanvragen.

Nadelen

 • Er zijn wat kosten aan factoring verbonden. Zorg ervoor dat u weet welke toegevoegde waarde een factoringorganisatie u kan bieden.
 • Factoring kan het best gebruikt worden als financiering voor lange termijn om de cashflow in uw bedrijf in evenwicht te brengen en niet als een eenmalige oplossing voor uw problemen.
 • De administratie die vereist is vraagt wat tijd. Bij sommige factoringorganisaties kunt u dat allemaal online doen, wat het proces versnelt.
 • Factoringmaatschappijen kunnen contact opnemen met uw klanten om hen te laten weten dat ze uw facturen en uw betalingen beheren, maar dit is niet altijd het geval. U kunt aangeven hoe u het liefst werkt en de controle over de communicatie met uw klanten behouden.

 • Zorg ervoor dat de factoringorganisatie de manier van werken met uw klanten begrijpt, als u met hen overeenkomt dat ze de communicatie met uw klanten zullen afhandelen.
 • Zorg ervoor dat u voor het afsluiten van de overeenkomst alle clausules begrijpt.
 • Wat u ook beslist, wees realistisch. Denk na over hoe efficiënt uw debiteurenbeheer en cashmanagement op dit moment is en welke meerwaarde het werken met een factoringorganisatie voor uw zaak kan betekenen. Niet alle factoringbedrijven bieden dezelfde toegevoegde waarde.
 • De kosten kunnen een issue zijn, maar denk na op lange termijn. Het feit dat u in staat gaat zijn om meer zaken te doen en met leveranciers te onderhandelen over hogere kortingen, gaat de kosten van factoring compenseren. Ook kunt u de relaties met uw klanten verbeteren, omdat u weet wanneer en hoe u de verschuldigde bedragen ontvangt.

Contact Icon

Neem contact met ons op 040-8100000

of