kantoorbediende

Voordelen van factoring

Bedrijven kiezen voor alternatieve financieringsopties, zoals factoring, om allerlei redenen. Wat ze allemaal gemeen hebben, is dat ze sneller toegang willen krijgen tot het geld dat vastzit in hun onbetaalde facturen.

Factoring verkort de betalingstermijn. In plaats van dat u 30 tot 90 dagen op een betaling moet wachten, zoals in de overeengekomen betalingsvoorwaarden met uw opdrachtgever is vastgelegd, ontvangt u de betaling die u verschuldigd is meestal binnen 24 uur na de facturatie.Dat betekent dat u snel toegang heeft tot het geld om uw bedrijf te laten groeien, nieuwe mensen in te huren of uw vaste maandlasten en uw personeel op tijd te betalen, zonder uw spaargeld of een banklening te gebruiken.

Factoring is niet ingewikkeld. Het is een manier om een financiering aan te gaan zonder nieuwe schulden te maken. U krijgt simpelweg sneller toegang tot het geld dat vastzit in uw openstaande facturen.


voedingsindustrie

Wat zijn de voor- en nadelen van factoring?

Factoring biedt u de gelegenheid om fondsen te verkrijgen zonder nieuwe schulden te maken of biedt u kansen als u niet in aanmerking komt voor een traditionele banklening. Er zijn alleen kosten verbonden aan de factoringdiensten.

Over het algemeen zal uw factoringbedrijf een klein percentage van de factuur als kosten in rekening brengen. Maar het grote voordeel is, dat u sneller over geld kan beschikken dan wanneer u wacht op uw klant om zijn factuur te betalen.

In het kort: het is een alternatieve manier van financieren die u snel cash geld biedt zonder dat u een traditionele bankfinanciering hoeft aan te gaan.


Waarom factoring boven een banklening kiezen?

In vergelijking met traditionele financiering hebben alternatieve bronnen extra voordelen. Factoringovereenkomsten kunnen worden afgerond in slechts 24 uur, dat is positief voor een bedrijf dat werkkapitaal nodig heeft of wil groeien. Het wachten op betalingen kan soms de bedrijfsgroei belemmeren, vooral wanneer de zaken veel potentieel hebben maar er weinig werkkapitaal is.

Uw facturen meestal al binnen 24 uur na facturatie uitbetaald krijgen, neemt het risico van te laat betalende klanten weg.

Ja, er zijn kosten verbonden aan factoring, maar deze kosten zouden afgewogen moeten worden tegen de kosten van andere financieringsmethodes zoals: bankleningen, kredietkaarten, rekening-courant of leningen van familie en vrienden. Als u bankleningen of een rekening-courant overweegt, moet u mogelijk bedrijfsactiva of vastgoed als zakelijk onderpand geven.

Als u geen banklening kunt krijgen, kunt u nog wel in aanmerking komen voor factoring. Er zijn een paar redenen waarom u niet in aanmerking kunt komen voor een banklening, bijvoorbeeld als u een faillissement achter de rug heeft of als u een start-up zonder financiële voorgeschiedenis runt.

Alternatieve financiële providers nemen nog veel meer andere zaken in acht dan alleen de financiële geschiedenis van het bedrijf, zoals: de ervaring van het managementteam, de bedrijfsvisie en strategie, de kwaliteit en kredietwaardigheid van de debiteuren en het potentieel met betrekking tot klanten die nog in de pijplijn zitten.

De factoringorganisatie incasseert namens u het geld dat u nog verschuldigd is. Dit betekent dat naarmate het bedrijf groeit, ook de hoeveelheid beschikbare fondsen via factoring stijgt.

Voor kleinere bedrijven zonder team dat facturen opvolgt, is factoring ook ideaal als uw personeel al op zijn limieten botst. De factoringorganisatie volgt facturen van begin tot eind op. Meestal legt u in het contract vast of de factoringmaatschappij uw klanten vertelt dat ze namens u werken. Sommige factoringbedrijven staan u toe om controle te behouden en werken op confidentiële basis.

Werken met een factoringbedrijf biedt u veel meer flexibiliteit dan wanneer u moet wachten tot uw facturen betaald worden.

Factoring is iets voor u als u:

  • een nieuwe samenwerking of overname wilt financieren
  • werknemers altijd op tijd wilt betalen
  • snellere toegang wilt hebben tot geld om nieuwe orders te financieren en nieuwe klanten te vinden
  • export en vrachtkosten wilt helpen ondersteunen
  • wanneer u geen tijd of capaciteit heeft om eigen debiteurenbeheer te voeren

Voordelen

Deze populaire alternatieve financiering kan bedrijven op de volgende manieren helpen:

  • Betrouwbare cashflow bieden, zodat u niet langer hoeft te wachten op late betalers of klanten die lange betaaltermijnen van bijvoorbeeld 90 dagen hanteren.
  • Perfect voor starters, relatief nieuwe bedrijven die snel groeien en kleine bedrijven zonder een debiteurenbeheer team.
  • Werkt voor bedrijven die herstructureren en vaak uit de boot vallen bij traditionele geldschieters omwille van hun slechte cijfers en lage kredietwaardigheid. Dit op een moment dat ze cash het meest nodig hebben om opnieuw iets op te bouwen.
  • Biedt een alternatief voor bedrijven die niet in aanmerking kunnen komen voor bankleningen of een rekening-courant.
  • Geeft u de kans om voordeeltarieven te onderhandelen met leveranciers omdat die weten dat ze op tijd betaald worden.

Factoringbedrijven brengen het hele verhaal in kaart voordat ze een beslissing nemen. Ze kijken vooral naar mensen en niet alleen naar cijfers. Oppervlakkigheid is namelijk schadelijk voor kleinere bedrijven op zoek naar groeikansen. Factoring biedt een flexibelere alternatieve financiering dan de traditionele bankfinanciering.


bouwplaats

Waarom factoring bij Bibby Financial Services?

Bibby Financial Services biedt alternatieve financieringsbronnen voor het bedrijfsleven. Onze factoringoplossingen zijn op maat gemaakt voor bedrijven op basis van de kwaliteit van hun klantenbestand, prognoses voor bedrijfsgroei en de ervaring van het managementteam.

Bibby Financial Services ondersteunt bijna 11.000 mkb-bedrijven wereldwijd die actief zijn in meer dan 300 sectoren.

Lees meer

Contact Icon

Neem contact met ons op 040-8100000

of