Verzekerd van financiële ruimte in onzekere tijden

Blog

Door Rob Retèl

02 mei 2019

Rob Retèl, Managing Director van Bibby Financial Services B.V., adviseert hoe MKB-bedrijven veilig zaken kunnen blijven doen in tijden van economische onzekerheid.

De Nederlandse economie draait momenteel goed en wordt voornamelijk gestimuleerd door een stijgende koopkracht, lage werkloosheid, afnemend aantal faillissementen en sterke overheidsfinanciën. Uit de “Global Entrepreneurship Monitor 2018/2019” blijkt dat Nederland een van de meest ondernemersvriendelijke landen ter wereld is, met een uitstekende fysieke, commerciële, juridische en fiscale infrastructuur.

Desondanks heerst er veel onzekerheid binnen de MKB-sector. Volgens de recent gepubliceerde MKB-conjunctuurklok van het CBS zijn de stemmingsindicatoren zoals; economische ontwikkeling, het financiële vertrouwen onder MKB’ers, het MKB-ondernemersvertrouwen in het algemeen en de MKB-exportindicator, gedaald in het eerste kwartaal van dit jaar. Analisten wijzen op een verdere groeivertraging vanwege teruglopende internationale handel en een tekort aan geschikt personeel.

Brexit is ongetwijfeld een van de hoofdoorzaken welke leidt tot deze onzekerheid. Hoewel de definitieve vorm van Brexit vooralsnog onbekend is, is de impact reeds merkbaar; de waarde van de GBP is onstabiel en de Nederlandse import- en exportactiviteiten met het VK dalen. Ook buiten Europa is de situatie onzeker. Hoewel China en Amerika vreedzame onderhandelingen lijken te voeren, is de afloop van de handelsoorlog eveneens onzeker.

Ondanks het feit dat wij de geopolitieke situatie niet kunnen beïnvloeden, kunnen er wel maatregelen getroffen worden om handelsrisico’s te beperken en de financierbaarheid van de MKB-sector te waarborgen. Ondernemen brengt te allen tijde uitdagingen met zich mee echter kunnen veel risico’s gemitigeerd worden.

In Nederland, maar ook in de rest van de wereld, zijn er veel bedrijven die behoefte hebben aan externe financiering. Echter zijn de mogelijke financieringsvormen niet altijd bekend of ondernemers kiezen ervoor om de bedrijfsactiviteiten uit eigen middelen te financieren. In de praktijk opteren bedrijven vaak voor een standaard zakelijke lening of een rekeningcourant bij de bank omdat de alternatieven niet bekend zijn. Tevens wordt er vaak aangenomen dat een zwakke financiële positie leidt tot een afwijzing van de aanvraag of dat de kosten niet in verhouding staan tot de baten.

Laat mij deze aannames ontkrachten. Met langer dan een hypotheek ervaring in de financiële dienstverlening kan ik alleen maar bevestigen dat factoring als alternatieve financieringsvorm de volgende voordelen oplevert:

 1. Sterke liquiditeitspositie – binnen 24 uur financiering
 2. Hoog bevoorschottingspercentage tegen binnen- en buitenlandse facturen
 3. Gegarandeerd van betaling door middel van kredietverzekering
 4. Verkorte gemiddelde betaaltermijn debiteuren door professioneel debiteurenbeheer
 5. Ondersteuning bij internationale handel
 6. Beter in staat om leveranciers sneller te betalen om op die manier vroegbetaalkorting af te dwingen
 7. Financiering die meegroeit met de omzet
 8. Snelle en eenvoudige financieringsaanvraag
 9. Flexibel, snel en consistent
 10. Ondersteuning in goede en slechte tijden

  1. Kortom, factoring is een goede alternatieve financieringsoplossing voor bedrijven in een groeifase die op zoek zijn naar een stabiele en continue werkkapitaal voorziening. Anders dan bij een bancair krediet wordt er bij een factoring aanvraag in mindere mate gekeken naar de financiële positie van een bedrijf maar meer naar de kwaliteit van het debiteurenbestand. De financiering groeit mee met de onderneming, anders dan bij een bankfaciliteit waarbij er vaak een vast financieringslimiet wordt afgesproken. Neemt de omzet toe dan groeit de financiering mee met de onderneming. Naast de financiering worden bedrijven tevens ontzorgd op het gebied van debiteurenbeheer en kredietverzekering. Factoring is zowel een oplossing in goede als in uitdagende en onzekere tijden. Als de ondernemer nu kiest om meer zaken te doen in het binnenland, omdat het internationale handelsklimaat onstabiel is, er moet toch gefactureerd worden! Een ding is dus zeker: de financiële ruimte zit gewoon in de openstaande facturen!


Contact Icon

Neem contact met ons op 040-8100000

of