Cashflow grootste uitdaging voor Nederlandse MKB

In het huidige onzekere economische klimaat is de blik sterk op het MKB gericht. Om de motor van de Nederlandse economie optimaal draaiende te houden is het cruciaal om te blijven investeren in innovatie en groei. Recent onderzoek van Bibby Financial Services laat zien dat Nederlandse MKB’ers de nodige uitdagingen ervaren bij het realiseren van deze doelstellingen.

De belangrijkste hoofdbrekens voor Nederlandse ondernemers zijn:

  • Cashflow
  • Wetgeving van de overheid
  • Gebrek aan geschoold personeel
  • Te weinig vraag
  • Bijblijven met nieuwe technologieën
  • Gebrek aan tijd om een bedrijf naar behoren te runnen

Gezonde cashflow blijft uitdaging

"Hoewel Nederland een duidelijke wet- en regelgeving kent wat betreft betalingsvoorwaarden en termijnen, laat het onderzoek zien dat het genereren van een gezonde cashflow nog steeds een belangrijke uitdaging vormt voor ondernemers. Het bestaansrecht van veel ondernemers wordt gedreven door groei en innovatie en een goede cashflow vormt hiervoor de basisvoorwaarde," zegt Rob Retèl, algemeen directeur van Bibby Financial Services Nederland. "Economisch onzekere tijden – gedreven door onder meer de op handen zijnde Brexit en verschillende wereldwijde handelsconflicten – zijn bij uitstek het moment om uw onderscheidend vermogen als onderneming te tonen en toekomstbestendigheid te laten zien."

Noodzakelijk kwaad

Retèl benadrukt dat er verschillende manieren zijn om aan een gezonde cashflow te werken: "Voor veel ondernemers staat de business centraal en is facturatie een noodzakelijk kwaad. Gevolg is dat facturatie vaak te laat in gang wordt gezet of onvoldoende wordt beheerd. Om te zorgen voor tijdige betaling en voldoende kapitaal voor investering, valt te overwegen om in te zetten op externe financiering. Hierbij zorgt een externe partij ervoor dat facturen direct worden betaald zodat de cashflow zo min mogelijk wordt onderbroken en u als ondernemer de ruimte krijgt om te groeien."

Toch optimistisch

Nederlandse ondernemers blijven ondanks de genoemde uitdagingen optimistisch. Maar liefst 81 procent geeft aan groeimogelijkheden te zien voor hun business. Twee derde (66 procent) vindt dat het goed gaat met de Nederlandse economie. Ook voor de komende twaalf maanden blijft het MKB hoopvol. Drie op de tien ondernemers verwacht dat de economische groei zal aantrekken en 56 procent verwacht een stijging van de omzet.

4 november 2019


Contact Icon

Neem contact met ons op 040-8100000

of