Cashflow vormt probleem voor Nederlandse mkb

Ruim een op de drie mkb-ondernemingen ondervindt cashflowproblemen. Meer dan 40% van het mkb in Nederland heeft moeite met het tijdig innen van betalingen bij klanten. Dit is de belangrijkste conclusie uit recent onderzoek naar het mkb.

Uit het jaarlijkse onderzoek van Euler Hermes en Bibby Financial Services blijkt dat cashflow ook de komende maanden de grootste uitdaging blijft voor Nederlandse mkb-ondernemingen. Van de respondenten aan het onderzoek geeft 32% aan dat vooral debiteurenbeheer een groot probleem vormt.

Minder bankleningen dan andere landen

Volgens Euler Hermes heeft het Nederlandse mkb de grootste bancaire financieringskloof in Europa. Hoewel bankleningen nog steeds de belangrijkste externe bron van financiering zijn, ontvangt het Nederlandse mkb minder bankleningen dan het mkb in andere landen van de eurozone.

Tekort aan vakkundig personeel

Na financieringsproblemen is de belangrijkste groeibelemmering voor het Nederlandse mkb het tekort aan vakkundig personeel. Daarnaast groeit het aanbod aan banen sterker dan de vraag naar werknemers. De verwachting is dat de lage werkloosheid (3,3%) tot 2021 gelijk blijft. Andere uitdagingen waar het mkb voor staat, zijn digitalisering, efficiency en duurzaamheid.

Vertrouwen in de toekomst

Uit de Global Business Monitor 2019 komen nog een aantal belangrijke bevindingen naar voren:

  • Het mkb-ondernemersvertrouwen in lokale markten is gedaald van 54% in 2017 tot 48% in 2019.
  • Uit de 13 onderzochte landen ziet het Nederlandse mkb, na de Verenigde Staten, de toekomst met het meeste vertrouwen tegemoet. Zo’n 56% verwacht omzetstijging over de komende 12 maanden.
  • Van het Nederlandse mkb vindt 66% dat het goed gaat met de lokale economie. Zo’n 86% richt zich op de binnenlandse handel.
  • Van het mkb maakt 46% zich zorgen over de wereldeconomie, die vooral bedreigd wordt door de politieke situatie in de Verenigde Staten en de Brexit.

5 november 2019


Contact Icon

Neem contact met ons op 040-8100000

of