Wat is kredietverzekering?

Wat is kredietverzekering?

Een kredietverzekering biedt ondernemingen een essentiële bescherming tegen het niet betalen van facturen.  In het geval van insolventie of wanbetaling van een klant, geeft kredietverzekering snel toegang tot vervangend kapitaal zonder de balans te schaden.

Als je met Bibby Financial Services een factoringfaciliteit afsluit, kun je ook bescherming krijgen via onze kredietverzekeringsdiensten.  Dit betekent dat wij het kredietrisico volledig overnemen, waardoor je er zeker van bent dat je altijd de betaling van de facturen ontvangt.

Praat met ons over uw financiële behoeften

Kredietverzekering: hoe beschermt u uw bedrijf tegen wanbetaling?

Hoe bescherm je jouw bedrijf tegen wanbetaling?

Het MKB verliest jaarlijks vele duizenden euro's omdat klanten hun openstaande facturen niet op tijd of helemaal niet betalen. Het niet betalen door insolventie of fraude is een groot risico voor ondernemers. Wanbetaling verstoort de cashflow en groei van bedrijven. In extreme gevallen kan een groot aantal oninbare vorderingen het voortbestaan van een bedrijf in gevaar brengen.

Wij dekken het kredietrisico door middel van een verzekeringsdekking. We voeren controles uit om er zeker van te zijn dat een klant kredietwaardig is, voordat je met hen zaken gaat doen. En mocht een klant onverhoopt niet kunnen betalen, dan verzorgen wij het incassotraject.  Indien incasso niet mogelijk is, zal onze verzekeraar de facturen betalen. 

Dit alles geeft jou als ondernemer de zekerheid dat facturen altijd worden betaald en de cashflow niet onder druk staat.

Lees hier wat onze klanten over ons zeggen

In 2018 meldden Nederlandse leveranciers een toename in betalingsachterstanden bij buitenlandse B2B-klanten. Deze stegen van een gemiddelde van 12 dagen in 2017 tot 17 dagen in het huidige jaar. Atradius Betalingsbarometer 2018

Waarom kredietrisico afdekken?

Waarom kredietrisico afdekken?

Achterstallige facturen, te late betalingen of wanbetaling zijn de belangrijkste risico's van het verstrekken van een handelskrediet.  Zelfs als je een langdurige relatie hebt met een klant en je hun betalingsgedrag kent, kan dit nog steeds worden veroorzaakt door externe factoren.  Natuurrampen of instabiele economische situaties in het land van je handelspartner kunnen bijvoorbeeld van invloed zijn op hun vermogen om de facturen te betalen.

Een kredietverzekering bij BFS beschermt je tegen deze minder voorspelbare situaties, zodat je zo min mogelijk moet reserveren voor oninbare schulden of dubieuze debiteuren.  Bovendien fungeert een kredietverzekering als vangnet voor concentratierisico's wanneer je afhankelijk bent van je grootste klant(en).

Als je overweegt zaken te doen met een nieuwe klant, kunnen we de kredietwaardigheid voor je controleren voordat er een eerste opdracht wordt aangenomen.  Ook wordt je tijdig geïnformeerd over de veranderingen in de kredietwaardigheid van klanten.  Met onze kredietverzekering kom je nooit voor verrassingen te staan en kun je veilig zakendoen in binnen- en buitenland.

Neem contact met ons op

Bescherming tegen wanbetaling

Kenmerken:

 • Wij nemen het kredietrisico volledig over.
 • 90% van de bruto factuurwaarde is verzekerd.
 • De verzekering geldt voor al jouw klanten of een selectie uit het klantenbestand.
 • Wij doen kredietchecks, zodat je vooraf weet of een prospect kredietwaardig is.
 • Geschikt voor betaalcondities tot 120 dagen.
 • Wij verzorgen de gehele debiteurenadministratie, zodat jij je kunt richten op het ondernemen.

Voordelen:

 • Snelheid: limietbeslissingen binnen 24 uur.
 • Geen risico: wij beschermen jouw bedrijf tegen wanbetaling.
 • Omvang: 90% verzekeringsdekking van debiteurenvorderingen.
 • Keuze: je beslist zelf welke klanten je wilt verzekeren.
 • Preventie: je kunt klanten monitoren en actie ondernemen voordat een oninbare schuld ontstaat.
 • Flexibiliteit: wij verzekeren alle uitstaande facturen met terugwerkende kracht tot 60 dagen gerekend vanaf factuurdatum.
 • Persoonlijk contact: wij staan in voor een professionele maar tegelijkertijd persoonlijke relatie met onze klanten en de klanten van onze klanten.

Kantoor

De kredietverzekering is zinvol als je:

 • Al eerdere ervaringen met onbetaalde facturen en dubieuze debiteuren heeft gehad.
 • Het kredietrisico wilt minimaliseren.
 • De cashflow wilt beschermen en de financiële gezondheid van jouw bedrijf wilt waarborgen.
 • Klanten heeft die een groot deel van de omzet vertegenwoordigen.
 • Zakendoet in het buitenland of overweegt internationale handel.
 • Veilig wilt groeien.
Lees meer

Contact Icon

Neem contact met ons op 040-8100000

of