Zekere cash in onzekere tijden – factoring als stabiel financieringsmiddel in goede en slechte tijden

Bijgewerkt: 16 juni 2020

Hoewel de lockdown in Nederland soepeler is dan in de meeste buurlanden, zullen mkb-bedrijven ook de economische gevolgen van de coronacrisis ondervinden. Juist in deze tijd van dreigende recessie is financiering voor bedrijven van levensbelang.

Ik heb de kredietcrisis van 2008 vanuit het perspectief van de externe financier meegemaakt en ik ben me volledig bewust van de moeilijke situatie waarin mkb-bedrijven zich momenteel bevinden, omdat ik deze uitdagingen ook heb gezien in de vorige financiële crisis. Velen van hen kampen met omzettekorten of uitstel van nieuwe opdrachten, alhoewel uitgaven zoals lonen van werknemers, belastingen, huur of terugbetalingen van leningen (zelfs indien tijdelijk uitgesteld) moeten worden betaald. Cash reserves drogen langzaam maar zeker op en de cashflowpositie wordt steeds zwakker. De behoefte aan operationele financiering is nu belangrijker dan ooit. Hoewel een lening bij de bank een logische oplossing lijkt, valt het niet altijd mee om een lening af te sluiten. Veel kredietaanvragen worden momenteel afgewezen, omdat banken nog maar beperkt risico’s durven te nemen.

Ongetwijfeld zullen er bedrijven zijn die deze crisis niet overleven. Anderen zullen deze crisis aangrijpen als een kans en zullen met nieuwe bronnen van inkomsten komen. Sectoren zoals IT, transport en groothandel staan op dit moment in de schijnwerpers - iemand moet ervoor zorgen dat we allemaal thuis kunnen werken, dat we onze boodschappen kunnen doen en online kunnen winkelen. Op een zeker moment zal er een einde komen aan deze crisis. We moeten ons ook voorbereiden op de realiteit na de crisis. En dan zal alternatieve financiering, zoals factoring, zijn werkelijke waarde laten zien. In goede tijden stabiliseert factoring de cashflow van bedrijven en helpt het hen te groeien, in slechte tijden helpt het hen door de crisis heen en in tijden na een crisis helpt het hen weer op de rails te komen.