Tips omtrent cybercriminaliteit in de coronacrisis

Tips omtrent cybercriminaliteit in de coronacrisis

Blog

By Bibby Financial Services

23 jun 2020

We communiceren in de coronacrisis steeds meer online en werken veel thuis. Dit weten internetcriminelen ook en helaas wordt hier momenteel veel misbruik van gemaakt. Een forse toename van cybercriminaliteit in de coronacrisis is al even waarneembaar. De crisis leidt bij veel mensen namelijk tot onzekerheid en kwetsbaarheid en we hebben meer behoefte aan informatie, waar cybercriminelen op inspelen. Mensen zijn in deze tijd sneller geneigd om in frauduleuze vallen te trappen dan normaal, denk bijvoorbeeld aan het klikken op malafide links of bijlagen. Oplichters proberen zo persoonlijke gegevens zoals bankgegevens te bemachtigen terwijl veel organisaties hier vaak niet eens via e-mail om zullen vragen.

Wij hebben een aantal tips opgesteld die helpen om in deze tijd goed op te letten en u te weren tegen dit soort situaties. Het realiseren en voorkomen van alle mogelijke cyberbedreigingen is van essentieel belang.


Tip 1: Inventariseer kwetsbaarheden en risico’s en tref indien nodig maatregelen.

Tip 2: Informeer en waarschuw medewerkers over hacking, valse websites en phishing aanvallen en ondersteun ze waar nodig. Zorg ervoor dat ze cybercriminaliteit herkennen en weten hoe ze moeten handelen indien dit voorkomt. Informeer ze ook over hoe en waar ze eventuele problemen kunnen melden.

Tip 3: Blijf zelf alert en klik nooit zomaar ergens op. Let bij een verdacht bericht op de gegevens van de afzender, vormgeving, URL en overige kenmerken. Denk ook goed na of u het bericht verwacht te ontvangen en of het wel logisch is dat u het ontvangt.

Tip 4: Maak gebruikershandleidingen voor applicaties en systemen en verspreid deze onder medewerkers.

Tip 5: Zet Virtual Private Network (VPN) en veilige Wifi in voor een veilige toegang tot bedrijfsysstemen en een veilige verbinding van het thuisnetwerk naar het bedrijfsnetwerk zodat er een versleutelde netwerkverbinding wordt gecreëerd.

Tip 6: Zorg ervoor dat de beveiliging en instellingen van alle apparaten en accounts up-to-date zijn. Denk bijvoorbeeld aan de laatste versie van antivirussoftware, regelmatig patchen of automatische updates instellen, tweefactorauthenticatie (2FA) en sterke wachtwoorden. Zo bestaat een sterk wachtwoord uit hoofdletters, kleine letters, cijfers, leestekens en bijzondere karakters of uit een lange wachtwoordzin. U kunt ook gebruikmaken van een wachtwoordmanager waar al uw wachtwoorden vertrouwelijk worden beheerd.

Tip 7:
Communiceer niet via multimedia zoals WhatsApp of Facebook maar communiceer via beveiligde platformen zoals Teams, Yammer of Zoom en deel bestanden op een veilige manier. Dit is belangrijk zowel op het gebeid van dataveiligheid als databescherming. 

Tip 8: Laat apparaten niet onbeheerd achter en vergrendel deze als u uw (werk)plek verlaat. Daarnaast is het versleutelen van gegevens op apparaten verstandig zodat er bij verlies of diefstal nooit iemand zomaar mee aan de slag kan gaan.
 

Contact Icon

Neem contact met ons op 040-8100000

of